«Stomp og Vatn (Kåt og Galen) [Karaokeversjon]»

Skrevet av: ((Eric Clapton/Danny Flowers)/norsk tekst: Stian Øvland)

Eg reiste i frå Valle i gofas gamle lastebil,
heldt på å misse vit og forstand.
Eg sille ned te Bygland, kanskje Kristiansand,
der folk sto høgt på rang.


Både mamme og papa meinte at eg var galen,
eg sille vise dei at eg var kar.
At eg inkji var bonde, og inkji lika kretur,
eg sille nok kome i hamn.


Eg livdi på stomp og vatn.
av og ti øl og dram.
Eg e kåt, eg e galen, eg e frå Setesdalen,
livdi på stomp og vatn.


So vart eg no i Kristiansand søkte gong på gong,
ingen ville have ein døl.
So eg ringde telefona ti adde slags kontor,
og alt eg fekk va påslengde røyr.

Så eg begynte å fundere ko eg no sille gjere,
eisemadde foråtta løn.
Ingen trong ingeniøre, prest el direktøre,
eg reiste heim ti Valle grend.

Ref

Eg reiste i frå Valle i gofas gamle lastebil,
heldt på å misse vit og forstand.
Eg sille ned te Bygland, kanskje Kristiansand,
der folk sto høgt på rang.


Både mamme og papa meinte at eg var galen,
eg sille vise dei at eg var kar.
At eg inkji var bonde, og inkji lika saue,
eg sille nok kome i hamn.

Ref*3

Ja no vi eg drive gard, for eg e odelskar
livdi på stomp og vatn.